3 metoder til at forhindre insektangreb

Der skal handling til for at minimere – eller helt forebygge – den årlige insektinvasion i dit hjem.

De følgende tre metoder giver en effektiv beskyttelse mod insekter: Den fysiske, den kemiske og den traditionelle. Anvend en af disse metoder, eller endnu bedre, anvend teknikker fra alle tre metoder for at skabe et stærkt forsvar mod insektangreb.

Den fysiske metode
Én metode er at blokere alle indgangene til dit hjem. Sørg for at tætne dine vinduer (specielt kældervinduer) og eventuelle revner i krybekældre eller loftrum og udskift slidte tætningslister omkring døre. Dette hjælper ikke kun mod insekter, men sænker også dit energiforbrug. Kontroller om betonvæggene rundt om dine kældervinduer har revner, og hvis det er tilfældet, så reparer dem. Tjek også samlingen mellem vindueskarme og vinduesrammer.   

Sørg for at dørene ikke står åbne. Det tager ikke et insekt mere end et sekund at kravle eller flyve ind. Hvis du oplever at have problemer med klyngefluer, som er fluer der bevæger sig langsomt og danner sværme i vinduerne, så tag din fluesmækker frem eller hæng fluepapir op i nærheden af døre eller vinduer, der er i solen.

Den kemiske metode
Hold insekter borte ved at sprøjte et insektmiddel fra jorden og mindst 60 op langs fundamentet, selv på ydersiden. Hvis du foretrækker det, kan du skabe et bredt spærrebælte på 1,2-1,5 meter. Et puddermiddel til bekæmpelse af insekter kan eventuelt give længere beskyttelse end et flydende middel.

Den traditionelle metode
Traditionelle metoder er andre måde at forhindre, at insekter invaderer dit hjem, ved at sørge for, at insekterne ikke trives på/i jorden omkring dit hus og i selve huset.

  • Flyt planterne væk fra selve husets fundament. Trim buske og træer, så grenene ikke rør eller hænger over huset, eftersom de kan være vejen ind for insekter, da de så ikke begrænses af, at jorden er blevet sprøjtet.
  • Opbevar ikke brænde indendørs, og udendørs bør du ikke opbevare det op ad husmuren eller direkte på jorden. Mange insekter overvintrer i brænde, og når brændet opbevares inden for i varmen, så tror insekterne, at det er forår og kryber ud af deres skjul.
  • Anvend nedløbsrør til at lede regnvand væk fra huset. De fleste insekter trives i fugt.
  • Ryd op i sten, visne blade, tegl, planterester og lignende, hvor insekter kan gemme sig. Dette er meget vigtigt i forhold til at forhindre, at biller finder gemmesteder og lever af andre insekter, der gemmer sig de samme steder.
  • Fjern de værtsplanter, hvor de insekter du er plaget af holder til. Du kan også vælge at flytte dem, så du er sikker på, at de ikke står tæt på dit hus.
  • Hold vinduesskakte fri for blade og andre planterester, der kan være gemmested for edderkopper og andre dyr.
  • Lad ikke kompostbunker blive højere end 5-7,5 cm, og placer dem, så der som minimum er 15-20 cm afstand til huset. Det hjælper med at minimere forekomsten af tusindben.
  • Opbevar dyrefoder i lukkede beholdere for at holde myrer og andre insekter væk. Fjern mad – og vandrester før det bliver mørkt.
  • Sluk udendørsbelysningen om natten eftersom insekter tiltrækkes af lyset. Dette er specielt nyttigt, når græshopperne begynder at sværme.