Mere om Æblevikler

Art: Cydia pomonella

Larven æder æblets kernehus og efterlader det fuldvoksne æble. Oftest efterlader larven en mørk klump af ekskrementer.