Beskytte

Ukrudtsmidler

Mere om Agersnerle

ArtConvolvulus arvensis


Ager-Snerle er en flerårig plante, som spredes via frø og krybende rødder. Rodnettet består af meget forgrene rødder, der kan sprede sig over 20 kvadratmeter på en enkelt sommer. De lodrette rødder kan nå en dybde på 2m eller dybere.

Blomsterne er hvide og lyserøde og blomstrer fra juni til oktober. Ager-Snerle er svær at bekæmpe.