Politik for acceptabel brug

Denne politik for acceptabel brug angiver vilkårene mellem dig og os, som gælder for adgang til vores websted [www.bayergarden.dk] (vores websted). Denne politik for acceptabel brug gælder for alle brugere af, og besøgende på, vores websted.

Din brug af vores websted indebærer, at du accepterer og overholder alle politikker i denne politik for acceptabel brug, som supplerer vores Generelle brugerbetingelser.

[www.protect-garden.dk] er et websted drevet af SBM (vi eller os).  

Forbudt brug

Du må udelukkende bruge vores websted til lovlige formål.  Du må ikke bruge vores websted:

 • På en måde, der bryder gældende lokal, national eller international lovgivning.
 • På en måde, der er ulovlig eller svigagtig, eller som har et ulovligt eller svigagtigt formål eller en ulovlig eller svigagtig effekt.
 • Med det formål på nogen måde at skade eller forsøge at skade mindreårige.
 • Til at sende, forsætligt modtage, uploade, downloade, bruge eller genbruge materialer, som ikke overholder vores nedenstående standarder for indhold.
 • Til at sende, eller købe afsendelse af, uopfordret eller uautoriseret reklame- eller annoncemateriale eller nogen anden form for tilsvarende opfordring (spam).
 • Til forsætligt at sende data, sende eller uploade materialer, der indeholder virus, trojanske heste, orme, tidsindstillede bomber, tastaturloggere, spyware, adware eller nogen anden form for skadelige programmer eller tilsvarende computerkode, der er konstrueret til at påvirke driften af computersoftware eller -hardware negativt.

Du accepterer også:

 • ikke at gengive, duplikere, kopiere eller videresælge nogen del af vores websted i strid med bestemmelserne i vores Generelle brugerbetingelser.
 • Ikke uden tilladelse få adgang til, forstyrre, beskadige eller afbryde:
  • nogen del af vores websted,
  • udstyr eller netværk, som vores websted er opbevaret på,
  • software anvendt ved tilvejebringelsen af vores websted eller
  • udstyr eller netværk eller software ejet eller anvendt af tredjepart.

Interaktive tjenester

Vi kan fra tid til anden tilbyde interaktive tjenester på vores websted, herunder, uden begrænsninger:

 • Chatrum
 • Bulletin boards
 • (interaktive tjenester)

Hvis vi tilbyder en interaktiv tjeneste, vil vi tydeligt tilkendegive typen af den tilbudte tjeneste, om den er modereret, og hvilken form for moderation der anvendes (herunder om den involverer mennesker eller teknik).

Vi vil gøre vores bedste for at vurdere mulige risici for brugerne (og i særdeleshed for børn) fra tredjepart, når de anvender en interaktiv tjeneste tilbudt på vores websted, og vi vil beslutte fra sag til sag, om det egner sig at bruge moderation af den relevante tjeneste (herunder hvilken type moderation, der skal anvendes) i lyset af disse risici. Vi er dog ikke forpligtede til at overvåge eller moderere en interaktiv tjeneste, vi tilbyder på vores websted, og vi fraskriver os udtrykkeligt ansvaret for nogen form for tab eller skade som følge af brugen af en interaktiv tjeneste af en bruger i strid med vores standarder for indhold, uanset om tjenesten er modereret eller ikke.

Brugen af vores interaktive tjenester af en mindreårig er underlagt accept af dennes forælder eller værge. Vi råder forældre, som tillader deres børn af bruge en interaktiv tjeneste, til at kommunikere med deres børn om vigtigheden af sikkerhed online, idet moderation ikke er en garanti. Mindreårige, som bruger en interaktiv tjeneste, bør oplyses om de potentielle risici.

I de tilfælde, hvor vi modererer en interaktiv tjeneste, vil vi normalt give dig mulighed for at kontakte moderatoren, såfremt der opstår et problem.

Standarder for indhold

Disse standarder for indhold gælder ethvert materiale, som du bidrager med på vores websted (bidrag) og til enhver interaktiv tjeneste, tilknyttet dette. Du skal overholde ånden såvel som bogstavet i følgende standarder. Standarderne gælder enhver del af ethvert bidrag samt til dets helhed.

Bidrag skal:

 • Være nøjagtige (hvis de gengiver fakta).
 • Være oprigtige (hvor de gengiver holdninger).
 • Overholde gældende lovgivning i [Danmark] og i ethvert land hvori de slås op.

Bidrag må ikke:

 • Indeholde materiale, der er ærekrænkende.
 • Indeholde materiale, der er uanstændigt, krænkende, hadefuldt eller opildnende.
 • Fremme seksuelt eksplicit materiale.
 • Fremme vold.
 • Fremme diskrimination baseret på race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder.
 • Krænke ophavsret, databaserettigheder eller varemærker tilhørende en anden person.
 • Være egnet til at vildlede andre personer.
 • Være fremstillet i strid med juridiske forpligtelser ejet af tredjepart, som f.eks. kontraktlige forpligtelser eller tavshedspligt.
 • Fremme nogen form for ulovlig aktivitet.
 • Være truende, misbruge eller andre personers privatliv eller skabe irritation, besvær eller unødig angst.
 • Være egnet til at chikanere eller irritere andre personer eller gøre andre personer kede af det, forlegne eller urolige.
 • Bruges til at udgive sig for en anden person eller til at sløre din identitet eller tilknytning til en anden person.
 • Give indtryk af, at de stammer fra os, hvis dette ikke er tilfældet.
 • Være fortaler for, fremme eller hjælpe med ulovlige handlinger, som f.eks., men ikke begrænset til, brud på ophavsretten eller computermisbrug.

Suspension og ophævelse

Vi fastlægger, efter eget skøn, om der er sket brud på nærværende politik om acceptabel brug gennem din brug af vores websted.  Når eller hvis der sker et brud på nærværende politik, kan vi tage de skridt, vi mener er nødvendige. 

Undladelse af at overholde denne politik om acceptabel brug udgør en væsentlig misligholdelse af de Generelle brugerbetingelser, som giver dig lov til at bruge vores websted, og kan medføre, at vi tager et eller flere af følgende skridt:

 • Omgående, midlertidig eller permanent tilbagekaldelse af din ret til at bruge vores websted.
 • Omgående, midlertidig eller permanent sletning af ethvert opslag eller materiale uploadet af dig til vores websted.
 • Udstedelse af en advarsel til dig.
 • Anlæggelse af retssag mod dig for refusion af alle omkostninger på basis af skadesløsholdelse (herunder, men ikke begrænset til, rimelige administrative og juridiske omkostninger) som et resultat af overtrædelsen.
 • Yderligere retssager mod dig.
 • Overdragelse af oplysninger til myndighederne, som vi finder nødvendige og rimeligt begrundede.

Vi påtager os intet ansvar for handlinger foretaget som svar på overtrædelse af denne politik for acceptabel brug.  De anførte handlinger i denne politik er ikke udtømmende, og vi kan tage yderligere skridt, som vi mener er rimelige.

Ændringer af politik for acceptabel brug

Vi kan til enhver tid revidere denne politik for acceptabel brug ved at udvide denne side. Du forventes fra tid til anden at kontrollere denne side for ændringer, vi har foretaget, da de er juridisk bindende for dig. Visse af bestemmelserne i denne politik for acceptabel brug kan desuden erstattes af bestemmelser eller meddelelser offentliggjort andre steder på vores websted.

Beskyttelse af personlige oplysninger

SBM anerkender, at det er vigtigt at sikre fortroligheden af de personlige oplysninger, der overføres under brugen af nærværende hjemmeside. Vi tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt, og vi ønsker derfor, at du skal vide, hvilke data vi gemmer, og hvilke data vi sletter. Dette afsnit indeholder desuden en beskrivelse af vores sikkerhedsforanstaltninger.

Indsamling af personlige oplysninger

Du kan bruge vores hjemmeside uden at sende os nogen som helst personlige oplysninger. Dine personlige oplysninger er ikke en betingelse for at bruge hjemmesiden, bortset fra dem, der er nødvendige for at vi kan levere en vare eller tjenesteydelse, som du har bedt om. Når du bruger hjemmesiden, kan data blive gemt af forskellige sikkerhedsformål. Disse data kan for eksempel være navnet på din internetudbyder, adressen på den hjemmeside, hvor du brugte linket til vores hjemmeside, de hjemmesider du besøger fr vores hjemmeside samt din IP-adresse. Disse data kan muligvis bruges til at identificere dig, men vi bruger dem ikke til det formål. Vi bruger af og til data til statistiske formål, men alle individuelle brugere forbliver anonyme og kan ikke identificeres. Hvis vi overdrager personlige oplysninger til andre for at kunne levere produkter eller tjenester, som du har bestilt, eller til andre formål, som du har godkendt, benytter vi tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre, at vi følger de relevante regler for beskyttelse af data.

Indsamling og bearbejdning af personlige oplysninger

Vi indsamler kun de persondata, du selv oplyser til os, når du som en nødvendig del registrerer dig, udfylder skemaer eller sender en e-mail i forbindelse med at du bestiller produkter og tjenester, sender spørgsmål og forespørgsler om bestilt materiale eller i tilsvarende situationer, hvor du selv har valgt at give os dine personlige oplysninger. 

Databasen og dens indhold forbliver hos os og dem, der er autoriseret af os til at bearbejde sådanne data, samt i vores servere. Dine personlige oplysninger vil ikke blive videregivet af os eller vores repræsentanter til nogen form for brug af tredjepart, medmindre vi har fået din forudgående accept eller er juridisk forpligtede hertil. 

Vi har kontrol over og ansvar for brugen af eventuelle personlige oplysninger, som du har afgivet til os. Visse oplysninger kan blive gemt eller bearbejdet i computere, som er opstillet i en anden jurisdiktion – fx i USA, hvor lovene om databeskyttelsen kan afvige fra dem, der gælder, hvor du bor. I sådanne tilfælde sørger vi for, at der indføres hensigtsmæssige beskyttelsesforanstaltninger for at sikre, at der opretholdes et beskyttelsesniveau, der svarer til niveauet, i det land hvor du bor.

Formålet med brugen af personlige oplysninger

De data, vi indsamler, vil kun blive brugt til det formål at tilvejebringe de produkter eller tjenester, som du har bestilt, eller til andre formål, som du har givet samtykke til, medmindre der i medfør af lovgivningen påhviler os en anden retlig forpligtelse.

Ret til adgang og redigering

Du har ret til at gennemse og ændre alle dine personlige oplysninger, der gemmes i vores system, hvis du mener, at de pågældende oplysninger er forældede eller fejlagtige. Du skal blot sende en e-mail til den adresse, der er angivet nederst på denne side.

Ret til annullering

Du har til enhver tid ret til at trække din accept om fremtidig brug af dine personlige oplysninger tilbage. Du skal blot sende en e-mail til den adresse, der er angivet nederst på denne side.

Lagring af personlige oplysninger

Vi gemmer kun dine personlige data så længe det er nødvendigt, for at vi skal kunne yde den tjeneste, du har anmodet om, eller som du har givet din accept til, medmindre der ifølge lovgivningen påhviler os en anden retlig forpligtelse.

Brug af cookies

Cookies er små tekstfiler, som bliver gemt i hukommelsen på den besøgendes internetbrowser. Disse cookies gør det muligt at genkende den denne browser for at optimere hjemmesiden og gøre brugen mere effektiv for dig. Data der er hentet gennem cookies vil ikke blive brugt til at bestemme den personlige identitet af besøgende på vores hjemmeside. 

De fleste internetbrowsere er indstillet sådan, at cookies accepteres automatisk. Du kan også deaktivere lagring af cookies manuelt eller indstille din browser til at give dig besked, inden en cookie gemmes på din computer.

Sikkerhed

SBM anvender tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine oplysninger mod manipulation, tab, ødelæggelse og uautoriseret adgang. Alle de personlige oplysninger, du sender til SBM, krypteres for at forhindre, at de bliver misbrugt af en uautoriseret tredjepart. Vores sikkerhedsrutiner revideres løbende i henhold til den nyeste tekniske udvikling.

Børns personlige oplysninger

Det er især vigtigt at beskytte børns integritet, og vi indsamler, bearbejder eller anvender derfor ingen oplysninger på vores hjemmeside, der vedrører personer, som vi ved, er under 13 år, medmindre dennes værge har givet sin verificerbare, forudgående accept. Barnets værge er berettiget til efter anmodning at gennemse de oplysninger, barnet har indsendt og/eller at kræve, at de pågældende oplysninger slettes.

Kontakt

Hvis du har problemer, spørgsmål eller forslag, er du velkommen til at kontakte os. 

 
SBM Lifescience
Kronoslättsföretagspark
Postbox 13
245 21 Staffanstorp
Sverige

Tel: +46 (0) 40 41 81 8 
E-post : denmark.info@smb-company.com