Databeskyttelse

Beskyttelse af personlige oplysninger
SBM anerkender, at det er vigtigt at sikre fortroligheden af de personlige oplysninger, der overføres under brugen af nærværende hjemmeside. Vi tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt, og vi ønsker derfor, at du skal vide, hvilke data vi gemmer, og hvilke data vi sletter. Dette afsnit indeholder desuden en beskrivelse af vores sikkerhedsforanstaltninger.

Indsamling af personlige oplysninger
Du kan bruge vores hjemmeside uden at sende os nogen som helst personlige oplysninger. Dine personlige oplysninger er ikke en betingelse for at bruge hjemmesiden, bortset fra dem, der er nødvendige for at vi kan levere en vare eller tjenesteydelse, som du har bedt om. Når du bruger hjemmesiden, kan data blive gemt af forskellige sikkerhedsformål. Disse data kan for eksempel være navnet på din internetudbyder, adressen på den hjemmeside, hvor du brugte linket til vores hjemmeside, de hjemmesider du besøger fr vores hjemmeside samt din IP-adresse. Disse data kan muligvis bruges til at identificere dig, men vi bruger dem ikke til det formål. Vi bruger af og til data til statistiske formål, men alle individuelle brugere forbliver anonyme og kan ikke identificeres. Hvis vi overdrager personlige oplysninger til andre for at kunne levere produkter eller tjenester, som du har bestilt, eller til andre formål, som du har godkendt, benytter vi tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre, at vi følger de relevante regler for beskyttelse af data.

Indsamling og bearbejdning af personlige oplysninger
Vi indsamler kun de persondata, du selv oplyser til os, når du som en nødvendig del registrerer dig, udfylder skemaer eller sender en e-mail i forbindelse med at du bestiller produkter og tjenester, sender spørgsmål og forespørgsler om bestilt materiale eller i tilsvarende situationer, hvor du selv har valgt at give os dine personlige oplysninger. 

Databasen og dens indhold forbliver hos os og dem, der er autoriseret af os til at bearbejde sådanne data, samt i vores servere. Dine personlige oplysninger vil ikke blive videregivet af os eller vores repræsentanter til nogen form for brug af tredjepart, medmindre vi har fået din forudgående accept eller er juridisk forpligtede hertil. 

Vi har kontrol over og ansvar for brugen af eventuelle personlige oplysninger, som du har afgivet til os. Visse oplysninger kan blive gemt eller bearbejdet i computere, som er opstillet i en anden jurisdiktion – fx i USA, hvor lovene om databeskyttelsen kan afvige fra dem, der gælder, hvor du bor. I sådanne tilfælde sørger vi for, at der indføres hensigtsmæssige beskyttelsesforanstaltninger for at sikre, at der opretholdes et beskyttelsesniveau, der svarer til niveauet, i det land hvor du bor.

Formålet med brugen af personlige oplysninger
De data, vi indsamler, vil kun blive brugt til det formål at tilvejebringe de produkter eller tjenester, som du har bestilt, eller til andre formål, som du har givet samtykke til, medmindre der i medfør af lovgivningen påhviler os en anden retlig forpligtelse.

Ret til adgang og redigering
Du har ret til at gennemse og ændre alle dine personlige oplysninger, der gemmes i vores system, hvis du mener, at de pågældende oplysninger er forældede eller fejlagtige. Du skal blot sende en e-mail til den adresse, der er angivet nederst på denne side.

Ret til annullering
Du har til enhver tid ret til at trække din accept om fremtidig brug af dine personlige oplysninger tilbage. Du skal blot sende en e-mail til den adresse, der er angivet nederst på denne side.

Lagring af personlige oplysninger
Vi gemmer kun dine personlige data så længe det er nødvendigt, for at vi skal kunne yde den tjeneste, du har anmodet om, eller som du har givet din accept til, medmindre der ifølge lovgivningen påhviler os en anden retlig forpligtelse.

Brug af cookies
Cookies er små tekstfiler, som bliver gemt i hukommelsen på den besøgendes internetbrowser. Disse cookies gør det muligt at genkende den denne browser for at optimere hjemmesiden og gøre brugen mere effektiv for dig. Data der er hentet gennem cookies vil ikke blive brugt til at bestemme den personlige identitet af besøgende på vores hjemmeside. 

De fleste internetbrowsere er indstillet sådan, at cookies accepteres automatisk. Du kan også deaktivere lagring af cookies manuelt eller indstille din browser til at give dig besked, inden en cookie gemmes på din computer.

Sikkerhed
SBM anvender tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine oplysninger mod manipulation, tab, ødelæggelse og uautoriseret adgang. Alle de personlige oplysninger, du sender til SBM, krypteres for at forhindre, at de bliver misbrugt af en uautoriseret tredjepart. Vores sikkerhedsrutiner revideres løbende i henhold til den nyeste tekniske udvikling.

Børns personlige oplysninger
Det er især vigtigt at beskytte børns integritet, og vi indsamler, bearbejder eller anvender derfor ingen oplysninger på vores hjemmeside, der vedrører personer, som vi ved, er under 13 år, medmindre dennes værge har givet sin verificerbare, forudgående accept. Barnets værge er berettiget til efter anmodning at gennemse de oplysninger, barnet har indsendt og/eller at kræve, at de pågældende oplysninger slettes.

Kontakt
Hvis du har problemer, spørgsmål eller forslag, er du velkommen til at kontakte os. 

SBM Life science 
Scheelevägen 30
223 63 Lund
Sverige

Tel: +46 (0) 40 41 81 80
E-post : denmark.info@smb-company.com