Den rigtige næring til dine roser

Alle planter behøver næringsstoffer for at overleve, og da roser kræver kraftig beskæring, mister de også tit næringsstoffer, som skal erstattes for at sikre en flot blomstring hvert år.

1. Næringsstoffer

Næringsstofferne inddeles i 2 kategorier: Makro- og mikronæringsstoffer. Makronæringsstoffer er de primære, og der er tre, der betegnes som de vigtigste, og som planter har brug for i store mængder:

  • Kvælstof (N),
  • Fosfor (P)
  • Kalium (K)

Mikronæringsstoffer eller spormineraler kræves i mindre mængder, men er stadig afgørende for rosenplanters sundhed, og disse inkluderer:

    • Jern (Fe)
    • Mangan (Mn)

Kvælstof
Kvælstof er vigtigt for rosenplanten, da det stimulerer stilkenes og bladenes vækst, hvilket bidrager til blomster af høj kvalitet. Kvælstof findes i jord og kan nemt absorbers af plantens rødder.

Kvælstofmangel: Når roser mangler kvælstof, bliver bladene hurtigt gule og falder af, væksten hæmmes, rødderne bliver lange og tynde og blomstringen bliver ringe.

Fosfor
Fosfor spiller en vigtig rolle i forhold til planters vækst. Det har betydning for produktionen af blomster, frugter og frø og hjælper samtidig til i vigtige processer som energitransport, fotosyntese og optagelse af sukkerstoffer.  

Fosformangel: Det første tegn på fosformangel er, at ældre blade bliver mørkere. Toppen og kanterne på bladene kan blive brune, og for det meste hæmmes plantens vækst.

Kalium
Roser har brug for kalium for at regulere vandbalancen. Kalium påvirker desuden fotosyntesen positivt ved at formindske skader, der er forårsaget af vand og ved at gøre roserne mere modstandsdygtige over for tørke. Kalium har også stor betydning for blomsternes kvalitet.  

Kaliummangel: Symptomer på kaliummangel viser sig på de lavt siddende blade som klorose og nekrose, og planten har tendens til at udtørre. Disse symptomer er mere alvorlige, hvis planten har fået for meget kvælstof.  Planten bliver desuden mindre modstandsdygtig over for sygdomme og skadedyr.

Jern
Jern spiller en vigtig rolle i fotosyntesen, da det findes i flere enzymer, som er involveret i redoxreaktioner.

Jernmangel: Jernmangel hos roser viser sig ved, at de yngste blade bliver gule, mens årerne forbliver grønne. Bladene bliver blegere, inden de til sidst bliver helt hvide.

Mangan
Dette næringsstof er også involveret i fotosyntesen og er vigtigt for dannelsen af klorofyl.

Manganmangel: Mangel på mangan reducerer dannelsen af klorofyl. Mangelsymptomerne er ofte, at bladene får unormale farver, der efterfølgende udvikler sig til nekrotiske pletter. De nyeste blade rammes først.

2. Gødning

Når du er bevidst om de problemer, der er forbundet med planters mangel på næringsstoffer, er det nemt at afhjælpe problemerne ved at behandle jorden med specielt udviklet rosengødning, som hurtigt og effektivt vil hjælpe med, at dine roser får de næringsstoffer, de behøver og dermed blomstrer sundt og flot.

Rosengødning inddeles i to kategorier:

  • Organisk gødning
  • Ikke-organisk gødning

Begge typer giver roserne de rigtige næringsstoffer, men de optages ikke lige hurtigt. Haveeksperter anvender ofte en kombination af de to typer, for at opnå det bedste resultat.

Organisk gødning
Inkluderer kompost, dyr- og fiskeblod, benmel, rådnede blade og andre planterester. Det virker langsomt, da det skal omdannes af mikroorganismer, der findes i jorden. 

Ikke-organisk gødning
Består af kemiske produkter, der er udviklet specielt til roser for at afhjælpe næringsstofmangler. Det virker hurtigt og effektivt, med mindre det specifikt er udviklet til at have en langsomt virkende effekt.   

Hvordan du anvender gødningen afhænger af, om dine planter vokser direkte i jorden, eller om de er plantet i krukker. Det afhænger også af, hvor “fast” planten er.