Forbered dig på vinteren og hold insekterne ude

Efteråret er over os og insekter starter deres søgning efter et vinterhi. Og selvfølgelig vil dit hus holde insekterne lige så varme og tørre, som det gør dig og din familie.

Kortere dage, faldende temperaturer og efterårsregn er tegn på, at sommeren er slut og efteråret er begyndt. Insekter registrerer disse tegn og starter deres søgning efter et vinterhi. Og selvfølgelig vil dit hus holde insekterne lige så varme og tørre, som det gør dig og din familie.  

Du kan allerede nu begynde at forberede dit hjem på det kolde vintervejr. Når du gør det, så husk at inkludere nogle tiltag, der hjælper med at forebygge invasionen af insekter og tænk over, at du ikke ubevidst gør noget, der inviterer dem indenfor.

Udryd gemmestederne
Undersøg den udvendige side af dit hus og fjern potentielle gemmesteder for insekter og skadedyr. Normalt søger insekter efter fugtige steder, hvor der er mad og ly – steder hvor de kan hvile sig, yngle eller gemme sig for rovinsekter.

Så tænk som et insekt. Kig efter “broer” for insekterne, altså steder hvor de insekter, der ikke kan flyve har mulighed for at komme ind i dit hjem. Kig også efter steder, hvor insekterne kan gemme sig. Udfør følgende for at minimere invasionen af insekter:

 • Rengør tagrender og nedløbsrør. Snavs og planterester kan være gemmested for insekterne.
 • Kontroller at alle nedløbsrør leder vandet væk fra dit hus.
 • Ryd op i sten – eller kompostbunker, gamle brædder, mursten eller andet, der er placeret tæt på huset.
 • Opbevar brænde udendørs og væk fra huset.
 • Lad ikke gødning være i nærheden af huset.
 • Opbevar skraldespande væk fra huset, da insekter og andre skadedyr lever af affald. Hold altid låget lukket.
 • Plant ikke direkte op ad huset. Beskær grene, som hænger ind over taget eller tagrenden, og trim buske, der står op ad vægge, døre eller terrasser.
 • Fjern alle efterårsblade, der samler sig omkring huset, døren eller udhuset.
 • Udskift udendørspærerne. I stedet for traditionelle glødepærer, som tiltrækker insekter, kan du anvende natriumdamplamper.

Tætning af åbninger
Undersøg dit hjem nøje, og sørg for at tætne eventuelle åbninger. Det holder ikke kun skadedyr ude, men kan hjælpe med at holde på varmen indendørs.

 • Erstat myggevinduer med rigtige døre. Sørg for at de passer perfekt, og at de ikke har nogen huller eller revner.
 • Tjek listerne omkring dørene og i krybekælderen. Udskift dem, der er slidte og løse, hvis det er nødvendigt.
 • Undersøg kældervinduerne. Hvis cementen er revnet eller afskallet, så reparer den.
 • Undersøg fundamentet og sørg for at tætne revner med et tætningsmateriale. Put ståluld i hulrum.
 • Undersøg tagudhæng og vinduesrammer grundigt med en lommelygte. Fugtigt træ virker tiltrækkende på insekterne. Erstat råddent træ.
 • Dobbelttjek aftrækket på kvistetagen for at sikre dig, at fugerne er tætte.

Bekæmp skadedyr i dit hjem
Sidst men ikke mindst skal du sørge for at anvende et insektmiddel, både ude og inde.

Det er en god idé at anvende en præventiv taktik, når det handler om at holde dit hjem fri for skadedyr. Du bør derfor gøre det til en årlig vedligeholdelsesrutine at tjekke dit hus udvendigt. Det vil ikke kun reducere den tid, du anvender på at bekæmpe skadedyr indenfor, men det vil også holde bygningen i god stand.