Mere om Frostmålerlarve

Art: Operophtera brumata

Larven har fået dette navn, da den forekommer i efteråret og efter den første nattefrost. Den vingeløse hun klatrer op i træerne og bliver opsøgt af de bevingede hanner. Efter parring finder æglægning sted. æggene overvintrer og udklækkes i foråret, hvor larverne angriber løvtræernes blade og blomster.