Mere om Glat vejbred

Art:Plantago major


Glat vejbred er en flerårig plante med kort rodstok og mange birødder. Bladene er rosetstillede ovale blade, der kan blive 10-15 cm lange. Planten er et vanskeligt ukrudt i græsplæner. Voksested Planten vokser i græsplæner, gårdspladser osv. og trives i næringsrigt og kompakt jord.