Håndtering af larveangreb i græsplænen

Larver som findes i græsplæner, ofte kaldet hvide larver, er forskellige former for billelarver som f.eks. japansk bille og andre former for biller.

Larver som findes i græsplæner, ofte kaldet hvide larver, er forskellige former for billelarver som f.eks. japansk bille og andre former for biller. Disse små, hvide c-formede larver har bløde kroppe og ben nær hovedet. De lever af græsrødder og gør, at græsset dør i pletter. Larverne forvandles med tiden til biller, der kryber op af jorden for at lægge æg, hvilket fører til endnu flere larver.  

De fleste biller har en livscyklus på et år, mens andre har en livscyklus på tre år. Tidspunktet for hvornår billerne kommer op af jorden og lægger æg varierer afhængig af hvilken art og hvilken region, der er tale om, men generelt foregår det over to til tre uger fra først på sommeren til midt på sommeren.

Afhængig af jordens fugtighed og temperatur tager det ca. 2 uger for æggene at udklækkes, hvilket sker fra midt på sommeren til sidst på sommeren. De nyudklækkede larver begynder at spise af græsrødderne med det samme. 

Højsæsonen for larverne er først på foråret. Larverne holder normalt til ca. 7-8 cm under jorden, men graver sig længere ned før det bliver vinter.

Symptomer på larveangreb

 • Når din græsplæne begynder at blive grøn om foråret skal du holde øje med, om der er brune pletter, der aldrig bliver grønne. De brune pletter kan skyldes larver, der har spist rødderne efteråret inden. For at undersøge om det er tilfældet, løfter du et stykke af græsplænen. Hvis det skyldes larveangreb, vil den brune plet rulle sammen som et tæppe, eller også vil du kunne hive græsset op og se, at det ikke har nogen rødder.  
 • Uregelmæssige pletter af dødt græs viser sig på din velplejede plæne sidst på sommeren eller først på efteråret. Undersøg din græsplæne ved hjælp af tidligere nævnte metode.
 • Fugle eller muldvarpe slider din plæne – de spiser larver og leder efter dem ved at grave i plænen. Disse dyr spiser også regnorme, så undersøg omhyggeligt, om der rent faktisk er larver i plænen, inden du behandler for det.
 • Din græsplæne er blevet svampet. Nogen gange kan du opdage det inden de brune pletter opstår. Det første tegn på at en græsplæne, der er godt vandet, er angrebet af larver er, at plænen bliver svampet.

En vis mængde larver er i orden
Undersøg din plæne for at få bekræftet, at der er larver og få et overblik over, hvor omfangsrigt problemet er. En sund græsplæne kan sagtens tåle et larveantal på 0-5 larver – og eventuelt op til 9 larver pr. kvadratfod (ca. 30 x 30 cm).   

Undersøg græsplænen sidst på sommeren ved at grave flere græsstykker på ca. 30 kvadratcentimeter og 5-10 cm dybde op. Hvis der er levende larver, kan du tydeligt se dem.

 • 0–5 larver: Ingen behandling kræves.
 • 6–9 larver: Ingen grund til at behandle en græsplæne, der ellers er sund, med mindre der er skadedyr, der graver efter larverne. Hvis din græsplæne er stor, kan du eventuelt behandle de områder, der er mest synlige og som anvendes mest og undlade at behandle resten af plænen. Hvis plænen er meget brugt og slidt, er der sandsynligvis behov for at behandle hele plænen.
 • 10 eller flere: Et så stort antal af larver vil højst sandsynligt have forårsaget synlige skader på plænen, og du bør behandle den.

Når du nu har gravet græsplænen op, kan du tage alle de larver, du ser og smide dem i sæbevand. Vand plænen, når du sætter græsstykkerne tilbage.

Behandling: Det rette tidspunkt er altafgørende
Unge larver, der endnu ikke er fuldvoksne er mest modtagelige for behandlingen. Det betyder altså, at for de fleste sorter af hvide larver, så er det bedste tidspunkt for behandling lige efter at de er udklækket og er begyndt at spise. Det vil sige fra midt på-sidst på sommeren og først på efteråret. 

Et helbredende produkt dræber eksisterende larver ved kontakt. Et forebyggende produkt dræber dem over en længere periode, det vil sige de larver, der er til stede, når behandlingen udføres, såvel som dem, der udklækkes senere på sæsonen. Det forebyggende produkt indeholder nitrogengødning, og derfor er det vigtigt at vande efter behandlingen for at undgå brandskader på græsset.

Nyttefulde tips

 • Vand bekæmpningsmidlet ned i plænen efter behandlingen. Vandet gør, at det trænger ned i jorden og samtidig får det larver, der elsker fugt, til at kravle opad.
 • Hold øje med naboens græsplæne. Hvis naboen har problemer med larver, er der stor sandsynlighed for, at de også vil finde vej til din plæne.
 • Larver elsker fugt, og de findes ofte i jord, der konstant er fugtig. (De fleste hun-biller foretrækker at lægge æg i en velplejet græsplæne, og larverne udvikler også bedre i sådan en plæne end i en slidt og tør plæne. En tør sommer hæmmer larvernes vækst og kan endda gøre, at nye æg ikke udklækkes).  
 • Reparer bare pletter i plænen ved at så nye græsfrø.