Hvad du bør gøre om efteråret for at beskytte næste forårs grøntsager og andet spiseligt

Sommerfuglen haveuglens larver er store, grønne og en utrolig appetit. Den angriber ofte tomater, og når du først har oplevet at være plaget af disse larver, så vil du huske at beskytte mod dem næste gang.

Hvor tager laverne hen om vinteren?

Disse 10 cm lange gnaskende larver er larver af natsværmere, der som voksen sværmer på magisk vis dukker op ved siden af blomsterne ved skumringstid og suger nektar. Disse elegante - men destruktive - insekter leder efter tomatplanter, hvori de kan lægge æg, som bliver til larver. Efter at have holdt et gilde på tomatplanten, så borer larverne sig ned i jorden og forvandles til mørkebrune puppe, hvilket kaldes hvilestadiet. Puppen bliver i jorden hele vinteren, og om foråret forvandles den til natsværmer.

Larverne tilbringer vinteren under jorden, hvilket er en fordel, når det handler om at forebygge angreb. Mange andre insekter holder også til under jorden i de kolde måneder, hvor de borer sig 5-25 cm ned i jorden.

Når du ved, hvor skadedyrene befinder sig om vinteren, kan du nemmere forebygge, at de angriber. Efteråret er det tidspunkt, hvor du bør handle. Følg nedenstående råd for allerede nu at beskytte dig mod næste års angreb.

Haverengøring
Efter at have høstet alle afgrøder, bør du fjerne alle planterester fra køkkenhaven. Nogle insekter borer sig ned i jorden inden vinter, mens andre nøjes med at gemme sig under visne blade. Mange sygdomme, der findes i køkkenhaven, overvintrer på tidligere smittede planter. Træk alle planter og ukrudt op for at forhindre, at sygdomme og skadedyr kan gemme sig i dem.

Du bør ikke smide inficerede planter i din kompost. De fleste kompostbunker bliver ikke varme nok til, at sygdomme og skadedyr destrueres. Tag dem med på genbrugsstationen, hvor de store kompostbunker bliver varme nok til, at disse bliver ødelagt.

Rengør pinde og espalierer med et 10 procents blegemiddel. Hvis det er muligt bør du opbevare disse udendørs om vinteren, så de lave temperaturer dræber insekter og sygdomme.

Pløj jorden, så overvintrende organismer udsættes for frostgrader. Du kan også dække jorden med et lag visne blade og pløje dem ned i jorden, hvor de vil berige jorden, når de rådner. Mange gartnere foretrækker at pløje om efteråret fordi:   

  • Jorden plejer at være mere tør end om foråret
  • Det gør, at jorden bliver klar til forårets plantning

For at opnå det bedste resultat bør du pløje jorden lige inden frosten sætter ind.

Hvis du ikke pløjer jorden og gøder med et tykt lag blade for, at ormene skal forblive aktive i en længere periode om vinteren, så er haverengøring dit bedste forsvar mod skadedyr. Under vækstsæson skal du holde godt øje med, at planterne ikke er plaget af skadedyr og plantesygdomme.

Planlæg og skift afgrøder
Inden du trækker alle planterne op, så tegn en skitse over, hvad der var plantet hvor i løbet af året. Om vinteren kan du så beslutte dig for, hvad du vil plante der det følgende år. Byt rundt på pladserne, så du f.eks. ikke planter tomater det samme sted næste år. Hvis du benytter denne metode, så vil de insekter, der dukker op af jorden være tvunget til at flytte sig for at finde deres foretrukne afgrøder. Når de forsøger at flytte sig, vil de være udsat for forskellige dyr, der kan dræbe dem.