Mere om Hveps

Art:Vespidae

Hvepse og Gedehams bygger sine reder på lofter, under tagudhæng, i skure, i træer, ved fuglekasser og lignende steder. Store reder kan indeholde op til 7.000 hvepse. Ved bekæmpelse af hvepse, gedehams og hvepsereder skal man være yderst forsigtig, da de kan være meget aggressive. Brug passende beskyttelsesudstyr og udfør arbejdet om aftenen.