Hvilke typer jord findes der?

Forskellige vækster kræver forskellige forudsætninger for at få en optimal vækst. Mange klager over jorden, når det ikke voksler. Det er derfor vigtigt at tilpasse planter til den rigtige jord og ikke gøre det modsatte.

Jordens egenskaber

Gå ikke i gang med at forsøge at ændre på den jordtype, du har i haven, men forsøg at forbedre den jord, du har, så planterne har mulighed for at trives. 
Hvornår forbedringen af jorden i din have skal gøres, afgøres fuldstændigt af den jordtype, du har. Om foråret er det en god tid at arbejde med de sandede jorde (let jord), og om efteråret er lerjorden (tung jord) nemmere at arbejde med.

Sandjord har den egenskab, at den bedre kan lede vandet bort, og dermed får rødderne mere luft. Den indeholder ikke så megen næring i sig selv, hvilket gør det vigtigt at tilføre næring som f.eks. naturgødning eller tørvemuld.

Muldindholdet har stor betydning for, om det lykkes at avle i sandjord. Tilsæt tørvemuld, som f.eks. findes i plantejord, og binder fugten, når du planter. Andre muldemner som f.eks. kompost, løv eller staldgødning fungerer ganske udmærket, når det anvendes. 

Et andet plus ved sandjord er, at den bliver hurtigere opvarmet om foråret. Men det, man skal tænke på, er, at den har en tilbøjelighed til hurtigt at tørre ud, også i varmere vejr.

Lerjord er en fugtigere og mere kompakt jordtype, som kan blive meget hård ved længerevarende tørke. Så har den svært ved at frigive vand, og rødderne kan komme til at lide af iltmangel. Lerjorden har derimod megen næring og indeholder naturligt megen kalk.

Den har et ufortjent rygte om at være svær at arbejde med, selv om den med god pleje kan være en udmærket havejord.

Du har mulighed for at forbedre jordstrukturen med organisk naturgødning, eller ved at tilføre sand, barkmuld eller tørv for at gøre lerjorden nemmere at bearbejde. Det gør du nemmest om efteråret, så du senere om foråret blot skal jævnt oversiden.