Hvor højt skal jeg lade græsset være?

Hver gang du klipper dit græs, skaber du bedre muligheder for, at græsset trives eller ikke trives. Lær at anvende plæneklipningen som en metode, hvorpå du skaber en sundere græsplæne, bekæmper ukrudt og forebygger sygdomme.

Når du klipper plænen fremmes vækstbetingelserne

Det er let at forestille sig græsplænen som en sammenhængende enhed – et grønt stykke. Du vil opnå yderligere succes med din græsplæne, hvis du husker, at en græsplæne består af enkelte græsplanter. Ligesom med andre planter vil græsplanter vokse sig kraftigere, når du beskær dem. 

Klippes plænen for kort, vil græsset ikke have en tilstrækkelig bladmasse til at opretholde væksten. Dette vil resultere i en åben, tynd og svag plæne med et dårligt rodnet. En sådan plæne er mere udsat i forhold til ukrudt og sygdomme.  

Hvis du ikke klipper græsset ofte nok, vil planterne blive tynde, og græsplænen opfylder ikke længere dens formål. Den vil yderligere blive tilholdssted for skadedyr, som eksempelvis laver og endda små gnavere.  

Hvis du klipper græsset, når det har den rette højde, vil du skabe en græsplæne, der ikke kræver den store vedligeholdelse, men som kan tåle tørke og som ikke nemt invaderes af ukrudt.

Anbefalet klippehøjde
Det er meget vigtigt for at holde græsplænen sund, at den klippes i den rette højde, men den ideelle højde varierer afhængig af græssorten, hvilket tidspunkt på året, der er tale om og klimaforhold osv. Græsset skal klippes hyppigere i højsæsonen.   

Den vigtigste regel, når det gælder klipning af græs er, at man aldrig må klippe mere end en tredjedel af græsstråets totale længde af. Med andre ord, fastsæt den ideelle højde for dit græs og lad det blive en tredjedel højere. For at indstille kniven til den rette højde kan du placere den på en flad overflade og måle afstanden fra jorden og op til kniven.

Når det gælder cool-sæson græs, så vokser det mest om foråret og om efteråret. Denne græssort bliver 6-10 cm høj.

Når det gælder varm-sæson græs, så vokser det mest om sommeren. Denne græssort bliver 8-20 cm høj.

I de perioder hvor græsset vokser mest, skal du forvente, at du skal klippe græsset hver 5-7 dag. I løbet af de perioder, hvor græsset ikke vækster i samme grad skal du klippe græsset langt sjældnere eller slet ikke.   

Følg disse generelle råd i forhold til græssets højde. For at finde ud af hvad den ideelle højde er i din region, bør du kontakte dit lokale havecenter.

Sæt et mål om højere græs
Det er bedst at lade græsset blive så højt, som det anbefales, især i perioder med tørke. Cool-sæson græs vokser for det meste bedst, hvis det får lov at blive forholdsvist højt, og det samme gør græs, som vokser i skygge.

Højere græs har længere rødder, som derfor bedre kan nå vandet. Højere græs skygger desuden for jorden, hvilket gør, at en mindre del af vandet fordamper, og det hæmmer, at din græsplæne bliver invaderet af ukrudt.

Andre gode råd om at klippe græsplænen

  • Klip græsplænen, når græsset er tørt.
  • Det er bedre for plæneklipperen, hvis du slår græsset på de koldeste tidspunkter af dagen
  • Sørg for at kniven til plæneklipperen er skarp.
  • Skift klipperetning fra gang til gang for at undgå, at der dannes furer og at jorden bliver for kompakt.