Beskytte

Mere om Klædemøl

Art:Tineola biselliella

Den faktiske skade af klædemøl forvoldes af de 10 mm lange larver. Larverne lever af produkter så som uld, pels, hår og fjer. Laverne spiser af stoffet og efterlader huller og medfører forurening af tøjet og stoffet.