Maladan® Insektspray

. Vores forhandlere

Bredtvirkende insektspray til bekæmpelse af insekter i prydplanter, grøntsager, frugt og bær i haven og i væksthuset. Virker mod bladlus, væksthusmellus (hvide fluer), nelliketrips, kåltrips, tomatminérfluer, larver af kålsommerfugle, larver af målere, viklere og møl, knoporme, jordlopper, bladhvepse, galmyg, hindbærbiller og hindbærsnudebiller. Anvendes så snart et angreb opdages.

    • Hurtigvirkende

Tilgængelige størrelser: 500 ml 1 l

Hvornår det skal bruges

Optimal anvendelse
Mulig anvendelse
Ikke relevant

Sådan bruges det

Anvendelsesmetode: 
Sprøjtning

Mod: Bladlus, væksthusmellus (hvide fluer), nelliketrips, kåltrips, tomatminerfluer, larver af kålsommerfugle, larver af målere, viklere og møl, knoporme, jordlopper, bladhvepse, galmyg, hindbærbiller, hindbærsnudebiller. Hvor: I haven og i væksthuse på prydplanter, grøntsager, frugt og bær. Midlet er farligt for fisk og andre vandlevende organismer. Anvend derfor ikke midlet i nærheden af havebassiner, vandløb m.v.
Hvornår: Så snart et angreb opdages.
Hvordan: Dreje lukkemekanismen på sprayhovedet til åben forstøverstilling og sprøjt direkte på planterne i 30-50 cm afstand – om muligt også undersiden af bladene – indtil planten er let fugtig.

Downloads

Sammensætning

    Cypermethrin 0,02 g/l

Forholdsregler ved brug

Må kun anvendes til insektbekæmpelse i prydplanter udendørs, indendørs og i væksthuse, i ærter, kartofler, hovedsalat, persille, dild, savojkål, hvidkål, rødkål, broccoli, blomkål, rosenkål, gulerødder, peberrod, persillerod, pastinak, skorzonerrod, knoldselleri, radise og i væksthuskulturer af agurk, drueagurk, tomat, aubergine, pepino, samt i æbler, pærer, kirsebær, blommer, hindbær og brombær. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må i tomater og pepino ikke anvendes senere end 3 dage før høst. Må i kartofler, gulerødder, peberrod, persillerod, pastinak, skorzonerrod, knoldselleri, radise, auberginer, agurker, drueagurk, hovedsalat, persille, dild, broccoli, blomkål, rosenkål, savojkål, hvidkål og rødkål ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i ærter m. bælg og ærter u. bælg ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i æbler, pærer, kirsebær og blommer samt i hindbær og brombær ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Farligt for bier – for at beskyttebier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl. 03 til kl. 21.

Registreringsinformation

Registreringsnavn: Maladan Insektspray - w

Registreringsnummer: 579-4

Må kun anvendes til insektbekæmpelse i prydplanter udendørs, indendørs og i væksthuse, i ærter, kartofler, hovedsalat, persille, dild, savojkål, hvidkål, rødkål, broccoli, blomkål, rosenkål, gulerødder, peberrod, persillerod, pastinak, skorzonerrod, knoldselleri, radise og i væksthuskulturer af agurk, drueagurk, tomat, aubergine, pepino, samt i æbler, pærer, kirsebær, blommer, hindbær og brombær. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må i tomater og pepino ikke anvendes senere end 3 dage før høst. Må i kartofler, gulerødder, peberrod, persillerod, pastinak, skorzonerrod, knoldselleri, radise, auberginer, agurker, drueagurk, hovedsalat, persille, dild, broccoli, blomkål, rosenkål, savojkål, hvidkål og rødkål ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i ærter m. bælg og ærter u. bælg ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i æbler, pærer, kirsebær og blommer samt i hindbær og brombær ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Farligt for bier – for at beskyttebier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl. 03 til kl. 21.
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger, Opbevares utilgængeligt for børn, Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer, Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare, Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet,

Extended information

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.