Beskytte

Mere om Myre

Sorte havemyrer (Lasius niger), også kaldet Havemyre, er en af de mest almindelige myrer i Danmark. Den er helt sort og 2-4 mm lang.

De kan ind imellem være et problem, da de bosætter sig indendørs og formerer i meget hurtigt.
De sorte havemyrer forlader kolonien og går på jagt efter føde. De skaber et duftspor hele vejen tilbage til samfundet, og på den måde varer det ikke længe, før der kommer hundredvis af myrer tilbage.

For at beskytte sig kan man holde rent og ikke have pletter, der indeholder sukker, eller gammel mad fremme. Myrerne elsker alt, hvad der er søde, og derfor søger myrerne derhen, hvor der opbevares fødevarer.

Sorte havemyrer kan være et problem og bygger boet under belægning, omkring sokler, i rabatter og lignende. På den måde kan myrerne underminere og bevirke, at alle planter også tørrer ud.
Et kolonisamfund består af en dronning og arbejdere. I særlige tilfælde om sommeren udvikles der også flyvemyrer, og de er der således ikke hele tiden.

Tænk på ikke unødvendigt at bekæmpe myrer udendørs, for de er en del af vores natur.


Røde skovmyrer (Formica rufa) er i Danmark en af de mest almindelige myrearter. Den har en kropslængde på omkring 5-9 mm og er rød og sort i farven.

Den har ikke nogen brod, men hvis den bliver angrebet, kan den forsøge at bide dig og sprøjte myresyre i såret gennem bagkroppen.

Røde skovmyrer lever i tuer, som kan blive meget store, op til 2 meter høje. De kan indeholde mellem 100.000 til 1 million myrer med flere dronninger. 
Ofte kan samfundene bestå af flere tuer, som ligger tæt på hinanden. 

Den kan opleves som ubehagelig, særligt hvis man har dem på grunden. Bekæmpelse af dem er ikke nem.
Tænk også på ikke unødvendigt at bekæmpe myrer udendørs, for de er en del af vores natur.


Faraomyren (Monomorium pharaonis) er altædende, men lever helst af proteinrige levnedsmidler. Men også affald af organisk oprindelse. 

Denne myre, som stammer fra troperne, har en gullig farve med mørk bagkrop, og er ca. 2 mm lang. Myren trives, hvor temperaturen året rundt er ca. 27-30 °C. 
Det betyder, at når man støder på den i Danmark, er den helt afhængig af opvarmede huse for at overleve.

For at mindske myreangreb indendørs, kan man forsøge at forhindre myrerne i at komme gennem den naturlige indgangsveje til huset. Hvis myrerne har bygget sine boer i vægge, gulve og tag, så anvendes myremiddel i pulverform. Det gælder om at forsøge at pudre, så myrerne ikke bliver forstyrret og flytter til mere vanskeligt tilgængelige steder.

Faraomyrerne bygger mange så boer, og er derfor svære at lokalisere og besværlige at bekæmpe.