Natria® NeemAzal mod insekter

. Vores forhandlere

Består af et aktivstof fra frøene af det tropiske Neemtræ, Azadirachta indica A. Juss, og formuleringen er baseret på planteolie og fornybare naturlige ingredienser. Det aktive stof trænger ind i bladene og fordeles delvist systemisk i planten. Insekterne indtager stoffet ved fødeindtagelse (sugende eller bidende). NeemAzal stopper fødeoptagelsen hos insekter, og en “knock down” effekt kan derfor ikke forventes. Inden for få timer efter behandling vil skadelige insekter som bladlus (men som sideeffekt også mellus (hvide fluer), thrips, minérfluer, viklere, coloradobiller og andre sugende og bidende insekter og spindemider) blive inaktive. Larver vil reagere ved stop af fødeindtagelse og hudskifte, hvilket vil være dødeligt; voksne individer vil stoppe fødeindtagelse og formering, men dør ikke øjeblikkeligt. Efter nogle få dage vil angrebet kollapse. Kolonier af bladlus kan være synlige i nogle dage, men der udvikles ikke nye unger. Effekten kan først vurderes endeligt efter 7–10 dage. Midlet bruges med dispensation i økologisk bærproduktion og kan anvendes bredt i både spiselige afgrøder og prydplanter, som roser og Rhododendron.

    • Virksomt stof stammer fra Neem-træets frø
    • Virker på de fleste insekter
    • Skånsom for planten

Tilgængelige størrelser: 100 ml

Hvornår det skal bruges

Optimal anvendelse
Mulig anvendelse
Ikke relevant

Sådan bruges det

Anvendelsesmetode: 
Vanding

Må kun anvendes til insektbekæmpelse i kartofler og kernefrugt samt i tomater, auberginer, peberfrugter, agurker, drueagurker, courgetter, meloner, græskar og prydplanter i væksthuse.

Areal som behandles

  • 100 ml rækker til 40 L (400 m²)

Forholdsregler ved brug

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Registreringsinformation

Registreringsnavn: NeemAzal-T/S Garden

Registreringsnummer: 643-6

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Extended information

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.