Natria® Sølvfiskfælde

. Vores forhandlere

Sølvfiskfælden hjælper med at bekæmpe sølvkræ og sølvfisk uden at anvende insektmiddel. Sølvfisk er tilltrukket af sukker og stivelse og kan gøre skade på papir, især når det er fugtigt. Sølvfiskfælden indeholder stærkt tilltrækkende stivelsebaseret lim. Resultat - en hurtig kontrol med sølvfisk uden at anvende kemikalier.

    • Uden insektmiddel
    • Virker i op til 8 uger

Tilgængelige størrelser: 2 unit

Hvornår det skal bruges

Optimal anvendelse
Mulig anvendelse
Ikke relevant

Sådan bruges det

Anvendelsesmetode: 
Sted

Brugsanvisning: Frigør fælden fra emballagen og fjern beskyttelsesfilmen. Fold siderne så de danner en trekant og fasthold siderne med den selvklæbende flig på ydersiden. Placer fælden i umiddelbar nærhed af områder hvor skadedyrene forventes at befinde sig, f.eks i et hjørne i direkte kontakt med gulvet. Selv om produktet er vandafvisende anbefales det, at flytte fælden under rengøring.

Downloads

Sammensætning

    Fluetape med klister

Forholdsregler ved brug

Må ikke anvendes i rum, hvor unemballerede fødevarer eller foder opbevares.

Registreringsinformation

Extended information

Fælden er aktiv i op til 8 uger.