Politik for acceptabel brug

Denne politik for acceptabel brug angiver vilkårene mellem dig og os, som gælder for adgang til vores websted [www.bayergarden.dk] (vores websted). Denne politik for acceptabel brug gælder for alle brugere af, og besøgende på, vores websted.

Din brug af vores websted indebærer, at du accepterer og overholder alle politikker i denne politik for acceptabel brug, som supplerer vores Generelle brugerbetingelser.

www.protect-garden.dk er et websted drevet af SBM Life Science (vi eller os).  

Forbudt brug
Du må udelukkende bruge vores websted til lovlige formål.  Du må ikke bruge vores websted:

 • På en måde, der bryder gældende lokal, national eller international lovgivning.
 • På en måde, der er ulovlig eller svigagtig, eller som har et ulovligt eller svigagtigt formål eller en ulovlig eller svigagtig effekt.
 • Med det formål på nogen måde at skade eller forsøge at skade mindreårige.
 • Til at sende, forsætligt modtage, uploade, downloade, bruge eller genbruge materialer, som ikke overholder vores nedenstående standarder for indhold.
 • Til at sende, eller købe afsendelse af, uopfordret eller uautoriseret reklame- eller annoncemateriale eller nogen anden form for tilsvarende opfordring (spam).
 • Til forsætligt at sende data, sende eller uploade materialer, der indeholder virus, trojanske heste, orme, tidsindstillede bomber, tastaturloggere, spyware, adware eller nogen anden form for skadelige programmer eller tilsvarende computerkode, der er konstrueret til at påvirke driften af computersoftware eller -hardware negativt.

Du accepterer også:

 • ikke at gengive, duplikere, kopiere eller videresælge nogen del af vores websted i strid med bestemmelserne i vores Generelle brugerbetingelser.
 • Ikke uden tilladelse få adgang til, forstyrre, beskadige eller afbryde:
  • nogen del af vores websted,
  • udstyr eller netværk, som vores websted er opbevaret på,
  • software anvendt ved tilvejebringelsen af vores websted eller
  • udstyr eller netværk eller software ejet eller anvendt af tredjepart.

Interaktive tjenester
Vi kan fra tid til anden tilbyde interaktive tjenester på vores websted, herunder, uden begrænsninger:

 • Chatrum
 • Bulletin boards
 • (interaktive tjenester)

Hvis vi tilbyder en interaktiv tjeneste, vil vi tydeligt tilkendegive typen af den tilbudte tjeneste, om den er modereret, og hvilken form for moderation der anvendes (herunder om den involverer mennesker eller teknik).

Vi vil gøre vores bedste for at vurdere mulige risici for brugerne (og i særdeleshed for børn) fra tredjepart, når de anvender en interaktiv tjeneste tilbudt på vores websted, og vi vil beslutte fra sag til sag, om det egner sig at bruge moderation af den relevante tjeneste (herunder hvilken type moderation, der skal anvendes) i lyset af disse risici. Vi er dog ikke forpligtede til at overvåge eller moderere en interaktiv tjeneste, vi tilbyder på vores websted, og vi fraskriver os udtrykkeligt ansvaret for nogen form for tab eller skade som følge af brugen af en interaktiv tjeneste af en bruger i strid med vores standarder for indhold, uanset om tjenesten er modereret eller ikke.

Brugen af vores interaktive tjenester af en mindreårig er underlagt accept af dennes forælder eller værge. Vi råder forældre, som tillader deres børn af bruge en interaktiv tjeneste, til at kommunikere med deres børn om vigtigheden af sikkerhed online, idet moderation ikke er en garanti. Mindreårige, som bruger en interaktiv tjeneste, bør oplyses om de potentielle risici.

I de tilfælde, hvor vi modererer en interaktiv tjeneste, vil vi normalt give dig mulighed for at kontakte moderatoren, såfremt der opstår et problem.

Standarder for indhold
Disse standarder for indhold gælder ethvert materiale, som du bidrager med på vores websted (bidrag) og til enhver interaktiv tjeneste, tilknyttet dette. Du skal overholde ånden såvel som bogstavet i følgende standarder. Standarderne gælder enhver del af ethvert bidrag samt til dets helhed.

Bidrag skal:

 • Være nøjagtige (hvis de gengiver fakta).
 • Være oprigtige (hvor de gengiver holdninger).
 • Overholde gældende lovgivning i [Danmark] og i ethvert land hvori de slås op.

Bidrag må ikke:

 • Indeholde materiale, der er ærekrænkende.
 • Indeholde materiale, der er uanstændigt, krænkende, hadefuldt eller opildnende.
 • Fremme seksuelt eksplicit materiale.
 • Fremme vold.
 • Fremme diskrimination baseret på race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder.
 • Krænke ophavsret, databaserettigheder eller varemærker tilhørende en anden person.
 • Være egnet til at vildlede andre personer.
 • Være fremstillet i strid med juridiske forpligtelser ejet af tredjepart, som f.eks. kontraktlige forpligtelser eller tavshedspligt.
 • Fremme nogen form for ulovlig aktivitet.
 • Være truende, misbruge eller andre personers privatliv eller skabe irritation, besvær eller unødig angst.
 • Være egnet til at chikanere eller irritere andre personer eller gøre andre personer kede af det, forlegne eller urolige.
 • Bruges til at udgive sig for en anden person eller til at sløre din identitet eller tilknytning til en anden person.
 • Give indtryk af, at de stammer fra os, hvis dette ikke er tilfældet.
 • Være fortaler for, fremme eller hjælpe med ulovlige handlinger, som f.eks., men ikke begrænset til, brud på ophavsretten eller computermisbrug.

Suspension og ophævelse
Vi fastlægger, efter eget skøn, om der er sket brud på nærværende politik om acceptabel brug gennem din brug af vores websted.  Når eller hvis der sker et brud på nærværende politik, kan vi tage de skridt, vi mener er nødvendige. 

Undladelse af at overholde denne politik om acceptabel brug udgør en væsentlig misligholdelse af de Generelle brugerbetingelser, som giver dig lov til at bruge vores websted, og kan medføre, at vi tager et eller flere af følgende skridt:

 • Omgående, midlertidig eller permanent tilbagekaldelse af din ret til at bruge vores websted.
 • Omgående, midlertidig eller permanent sletning af ethvert opslag eller materiale uploadet af dig til vores websted.
 • Udstedelse af en advarsel til dig.
 • Anlæggelse af retssag mod dig for refusion af alle omkostninger på basis af skadesløsholdelse (herunder, men ikke begrænset til, rimelige administrative og juridiske omkostninger) som et resultat af overtrædelsen.
 • Yderligere retssager mod dig.
 • Overdragelse af oplysninger til myndighederne, som vi finder nødvendige og rimeligt begrundede.

Vi påtager os intet ansvar for handlinger foretaget som svar på overtrædelse af denne politik for acceptabel brug.  De anførte handlinger i denne politik er ikke udtømmende, og vi kan tage yderligere skridt, som vi mener er rimelige.

Ændringer af politik for acceptabel brug
Vi kan til enhver tid revidere denne politik for acceptabel brug ved at udvide denne side. Du forventes fra tid til anden at kontrollere denne side for ændringer, vi har foretaget, da de er juridisk bindende for dig. Visse af bestemmelserne i denne politik for acceptabel brug kan desuden erstattes af bestemmelser eller meddelelser offentliggjort andre steder på vores websted.