Trim® Blå

. Vores forhandlere

Den professionelle gartner anbefaler Trim Blå som grundgødning til alle havens planter. Hvert gødningskorn indeholder samtlige næringsstoffer, der er livsnødvendige for planternes vækst og udvikling. Dette sikrer en ens fordeling af næringsstoffer i hele haven.

  • Indeholder samtlige næringsstoffer
  • Klor- og støvfri
  • Gøder hele haven

Tilgængelige størrelser: 8.75 kg 14 kg

Hvornår det skal bruges

Optimal anvendelse
Mulig anvendelse
Ikke relevant

Sådan bruges det

Anvendelsesmetode: 
Spred

Udbringes når planterne er tørre og gerne før vedvarende regn. Kan også arbejdes ned i jorden før såning og plantning.

Gødskningsråd: 1 dl = 100 g

Dosering

 • Græsplænen- Grundgødskning ved nyanlæg: 15-20 kg pr. 100 m², når der sås om foråret, og 10-15 kg pr. 100 m² om efteråret. Arbejdes 10-15 cm ned i jorden før såning.
 • Græsplænen - Gødskning af eksisterende plæne: Der gødes 3 gange med 2,5 kg pr. 100 m² i peroden marts til september.
 • Prydplanter/Roser: 60-70 g pr. m² i det tidlige forår, 30-40 g pr. m² i juni.
 • Bede: 50-60 g pr. m² om foråret, 30-40 g pr. m² i løbet af sommeren.
 • Blomsterløg: 40 g pr. m² arbejdes ned i jorden før lægning om efteråret og 20 g pr. m² udstrøs i det tidlige forår.
 • Buske og træer: 60-100 g pr. 100 m² i det tidlige forår. For træer beregnes arealet til de yderste grene.
 • Køkkenhaven/Grøntsager: 100 g arbejdes ned i jorden før såning eller plantning. I løbet af sommeren kan der overgødskes med 50-100 g pr. m². Den højeste mængde gives til kålvækster, porrer og selleri.
 • Kartofler: 100 g pr. m² arbejdes ned i jorden før sætning.
 • Frugt og bær/ Jordbær: 50-60 g pr. m² før plantning og efter høst.
 • Bærbuske: 60-100 g pr. m² i det tidlige forår og i slutningen af juni.
 • Frugttræer: 80-120 g pr. m² i det tidlige forår og i slutningen af juni. Arealet beregnes til de yderste grene.

Areal som behandles

 • 8,75 kg rækker til 350 m²

Downloads

Sammensætning

  NPK 12-3-15 + mikronæring

Registreringsinformation

Farlig ved indtagelse
Forårsager alvorlig øjenskade
Forårsager alvorlig øjenirritation
Kan skade forplantningsevnen 
Kan skade det ufødte barn
Meget giftig for vandlevende organismer
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer