Trim® PlænegødningTrim® Plænegødning – til dig, der ønsker en tæt græsplæne

. Vores forhandlere

Er din grønne græsplæne ikke længere helt så grøn, som den burde være? Og trænger den mest af alt til en kærlig hånd for at kunne fremtræde fra sin flotteste side? Så er det oplagt for dig at gøre brug af Trim® Plænegødning, som sikrer, at plænen bliver mere tæt og stærk, samtidig med at den fremtræder både grønnere og mere ensartet. Den grønne græsplæne indbyder, modsat den gule, udtørrede plæne, til skønne stunder som leg og boldspil med børnene, picnic med vennerne og hyggelige sammenkomster. Alt dét kan du få ved at følge de ovenstående trin og blot lade Trim® Plænegødning gøre arbejdet for dig, så du det næste lange stykke tid kan glæde dig over din grønne plæne. 

    • Gir' en grøn og sund plæne
    • Udkonkurrerer mos
    • Harmonisk vækst med færre klipninger

Tilgængelige størrelser: 8.75 kg 14 kg

Produkt video

Hvornår det skal bruges

Optimal anvendelse
Mulig anvendelse
Ikke relevant

Sådan bruges det

Anvendelsesmetode: 
Spred

Sådan bruger du produktet Trim® Plænegødning

Med Trim® Plænegødning giver du din græsplæne de bedste forudsætninger for at præsentere sig fra sin bedste side med grønt og tæt græs. En velnæret græsplæne optager desuden mere CO2 end andre planter, og derfor er det en god miljøgevinst at investere i pleje af græsplænen.


Produktet er udviklet til at sikre et solidt rodnet, en langsomt voksende plæne, og endelig er det ligeledes med til at udkonkurrere mos, så din plæne bliver langt mere modstandsdygtig. 
Vi anbefaler, at du anvender produktet max. 3 gange om året. Du kan med fordel anvende det i månederne marts til september. De 3 årlige gødninger bør fordeles over forår, sommer og efterår, så du opnår de bedste resultater. 


Når du skal bruge Trim® Plænegødning, fordeles det jævnt ud over plænen, og helst når græsset er tørt og dugfrit. Det perfekte scenarie er at gøde på en tør dag efterfulgt af en dag med regn, så gødningen kan trænge ned i jorden. Det kan derfor være en god idé at tjekke vejrudsigten en ekstra gang.
Følger du disse anbefalinger, vil du få den grønne, tætte græsplæne, du har sukket efter. 

Dosering

25g per m² / 2,5 kg per 100 m²

Areal som behandles

  • 350 m²

Downloads

Sammensætning

    NPK 15-3-10 + micronæring

Forholdsregler ved brug

Kan udbringes 3 gange pr år.

Registreringsinformation

Farlig ved indtagelse, Forårsager alvorlig øjenskade, Opbevares utilgængeligt for børn, Vask hænderne grundigt efter brug, Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse, VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning, Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge, I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge, Skyl munden, Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten,

Extended information

Børn og husdyr kan ferdes hvor produktet er anvendt.