Trim® Plænegræs - Villa Robust

. Vores forhandlere

En alsidig standardblanding, der består af almindelige græssorter. Trim Plænegræs etablerer sig hurtigt efter såning og giver en robust plæne, hvor ukrudtet har svært ved at få fæste. Trives i såvel sol som i skygge samt på tørre eller fugtige steder.

  • Flotteste græsplæne nogensinde
  • Kun de bedste S-mærkede sorter
  • Dybgrøn, blød og tæt græsplæne
  • Færre klipninger
  • Mindre mos og ukrudt

Tilgængelige størrelser: 1 kg 2.5 kg 7.5 kg

Hvornår det skal bruges

Optimal anvendelse
Mulig anvendelse
Ikke relevant

Sådan bruges det

Anvendelsesmetode: 
Spred

1. Store sten og trærødder fjernes, så der kan grovplaneres.
2. Er jorden leret, så tillfør sand. Er jorden sandet, så tilfør muld. Beregn 5-10 cm sand/muld afhængig af jordtype og bland det ved fræsning.
3. Ujævnheder undgås ved at trække en palle eller stige hen over jorden.
4. Startgød jorden med Trim® Plænegødning. Tilfør 2,5 kg pr. 100 m².
5. Såning med spredevogn anbefalles: Kør vinkelret på kryds og tværs. Såning med hånd: Opdel arealet i mindre områder og del frøene tilsvarende for en jævn fordeling.
6. Dæk frøene ved rivning med 1 cm jord og troml evt. derefter.
7. Ukrudtet vil også etablere sig, men meget forsvinder, når græsset klippes første gang. Genstridigt ukrudt fjernes med Trim® Plænerens 6 mdr. efter såning.
8. Klip græsset første gang når græsset er 6-8 cm. Sænk klippehøjden gradvist til 3 cm.

Dosering

25 g per m² / 2,5 kg per 100 m²

Areal som behandles

 • 1 kg rækker til 30 m²

Registreringsinformation