Trim® Toxan PlænerensKlar til brug

. Vores forhandlere

Toxan Plænerens klar-til-brug anvendes mod alt bredbladet ukrudt i græsplænen. Toxan Plænerens optages gennem bladene og transporteres ned i roden, hvor bekæmpelsen sker. Dermed ingen genvækst. Størst effektivitet opnås fra maj til juli, hvor både ukrudt og græs er i god vækst. Skader ikke græsset. 1 liter Toxan Plænerens klar-til-brug indeholder ca. 1000 “skud” og er derfor specielt velegnet til enkeltstående ukrudt eller den lille græsplæne.

    • Skader ikke græsset
    • Tár hele ukrudtet, også roden
    • Bredtvirkende og effektivt

Tilgængelige størrelser: 1 l

Hvornår det skal bruges

Optimal anvendelse
Mulig anvendelse
Ikke relevant

Sådan bruges det

Anvendelsesmetode: 
Sprøjtning

Græsset bør ikke klippes 3-5 dage før og efter behandling. Nyanlagte plæner behandles tidligst efter 4-6 måneder.
Gødning 1-2 uger før behandling forøger virkningen. Der skal minimum gå 6 uger mellem hver behandling.
Best effekt opnås, når græs og ukrudt er i god vækst (maj-juli) og dagtemperaturen er over 12 °c.

Dosering

Sprøjtehovedet skal indstilles på "spray". Sprøjt med en afstand til græsset på minst 30 cm. Sprøjt indtil bladene bliver fugtige. Ca. 30 tryksprøjt per m². 1 L per 30 m².

Tid før høst

  • Toxan Plænerens klar-til-brug anvendes mod alt bredbladet ukrudt i græsplænen og specielt velegnet til enkeltstående ukrudt eller den lille græsplæne.

Areal som behandles

  • 30 m²

Downloads

Sammensætning

    Dichlorprop-p 1,5 g/l MCPA 5,2 g/l Dicamba 0,32 g/l

Forholdsregler ved brug

Maksimalt 2 gange per sæson. Må ikke anvendes efter 1. september. Pas på vinddrift, da Toxan Plænerens har bladvirkning. Undgå at sprøjte, hvis græsset er stresset, f.eks. Ved tørke eller høj varme.

Registreringsinformation

Registreringsnavn: TOXAN Plænerens Klar til brug

Registreringsnummer: 49-38

Maksimalt 2 gange per sæson. Må ikke anvendes efter 1. september. Pas på vinddrift, da Toxan Plænerens har bladvirkning. Undgå at sprøjte, hvis græsset er stresset, f.eks. Ved tørke eller høj varme.
Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Bortskaffelse Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Extended information

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i etablerede græsplæner i private haver.