Planter

Beskytte

Mere om Uldskjoldlus

Art: Pseudococcidae

I huse formerer lusen sig ganske hurtigt ved bladfæste eller ved træagtige plantedele. Uldlusen er let genkendelig, da den ligner en lille uldtot.